Over

Over de Pensioenschijf van Vijf en de initiatiefnemer 

Foto Bart Willemsen, Castel Communicatie

Als 34-jarige pensioenconsument en liefhebber van het pensioenvak, ben ik onder andere bezig met initiatieven die Nederland pensioenbewuster kunnen maken. Dat doe ik als pensioenonderzoeker bij de Universiteit van Tilburg, maar ook daarbuiten. Zoals hier op mijn persoonlijke website.

Het idee van de pensioenschijf van vijf is ontstaan tijdens de Pensioen Expeditie 2010, een congres van de Achmea Acadamy (www.pensioenexpeditie.nl). Prof. Gerry Dietvorst presenteerde daar zijn visie over het nieuwe pensioendenken: van drie naar vijf pijlers. Hij gaf aan dat de communicatie daaromtrent niet makkelijk zal worden. Over drie pijlers communiceren is al lastig, laat staan over vijf. Dietvorst heeft gelijk als hij zegt dat de communicatie niet makkelijk zal worden. Pensioen is in de techniek namelijk een onderwerp dat (steeds) lastig(er) uit te leggen is. Dat heeft vele oorzaken en is misschien wel historisch zo gegroeid. Onder andere door de wijzigingen in de juridische, fiscale en financiële wet- en regelgeving. Maar ook gewoonweg door het anders denken over pensioen door verschillende generaties.

In essentie is pensioen wat mij betreft vrij simpel. Zelf zorgen voor een goede oude dag. Daar speelt het kunnen beschikken over financiële middelen een centrale rol. Wat een goede oude dag is, mag iedereen natuurlijk voor zichzelf bepalen. Zelf zorgen betekent wat mij betreft niet ‘alleen zorgen’. Solidariteit is immers een belangrijk element binnen ons totale stelsel van oudedagsvoorzieningen. Maar we moeten waken voor doorgeschoten solidariteit. Die kan het draagvlak voor het stelsel ondermijnen.

Om pensioen en de vele pensioendiscussies (die nog gaan komen) makkelijker terug te kunnen brengen tot de essentie kwam ik op het idee om een pensioenschijf te ontwikkelen: de schijf van vijf van het Voedingscentrum in een pensioenjasje. Daarbij is een brede en gevarieerde blik op het inkomen voor later wenselijk.

Michael Visser

Verkort CV

Mr. drs. Michael R. Visser (1980) heeft fiscaal recht en fiscale economie gestudeerd aan de Universiteit van Tilburg. Hij is sinds 2005 parttime werkzaam als onderzoeker/docent bij het CompetenceCentre for Pension research (CCP) en het Fiscaal Instituut Tilburg (FIT) van diezelfde universiteit. Sinds eind 2013 is hij tevens zelfstandig ondernemend in pensioen via zijn bedrijf Pensioen GeMi. Eerder werkte Michael bij het Verbond van Verzekeraars als beleidsadviseur Pensioenen en bij Ernst & Young Belastingadviseurs (specialistengroep Human Capital).

Michael maakte zich in een vroeg stadium sterk voor de ontwikkeling van een pensioenregister (www.mijnpensioenoverzicht.nl) in Nederland en is een van de initiafnemers van de Pensioen EHBO. In 2010 bedacht hij de Pensioenschijf van 5. Daarnaast spreekt en publiceert hij regelmatig over pensioen. Mede van zijn hand verschenen onder andere de volgende publicaties: Pensioenregister in zicht (2003), 10 Jaar Wet Verevening pensioenrechten bij scheiding (2005), Gelijke behandeling Pensioen en Lijfrente (2006), Pensioen ZZP-er is niet zo bijzonder (2009), Kies voor arbeidsvormneutraliteit in nieuw fiscaal pensioenkader (2012).

Share