www.trackmypension.eu

Zo tegen het einde van een heerlijke vrije Hemelvaartsdag een blog met een feestelijk Europees pensioentintje. Het is immers vandaag ook de dag van Europa. Een prepensioengerechtigde leeftijd geleden werd namelijk op 9 mei 1950 via een Verklaring de aanzet gegeven voor de eenwording van Europa. En waar we in Nederland voor pensioen tegenwoordig drie dagen nodig hebben (Pensioendriedaagse: 1, 2 en 3 oktober 2013) om er aandacht voor te vragen, is Europa bescheiden met een jaarlijkse vaste vieringsdag: 9 mei. Er is veel te zeggen over wat er allemaal niet goed gaat in Europa, wat er allemaal niet goed gaat met ons pensioen in Nederland en wat er allemaal niet goed gaat met pensioen in Europa. Daar wil ik het op deze mooie dag niet over hebben. Ik wil met u en met Neelie Kroes (vicevoorzitter van de Europese Commissie, verantwoordelijk voor de Digitale Agenda voor Europa) even vooruitkijken. Naar ICT en pensioen.

‘Een sterk, innovatief en toekomstbestendig Europa krijgen we door te investeren in een sterke digitale economie. Zowel in de infrastructuur, het onderzoek, de ICT vaardigheden als de diensten. En er is niets dat Europa, met Nederland als gidsland, kan weerhouden hierin leidend te zijn’, sprak Neelie Kroes op 7 mei jongstleden op het Ministerie van Economische Zaken in het kader van de Dag van Europa. Een prima speech, met veel aandacht voor de kansen van internet en het stimuleren van ondernemerschap. Echt iets voor de pensioensector zult u denken. Inderdaad.

Eind 2002 werd ik door hoogleraar Gerry Dietvorst geïnspireerd voor het ‘pensioenvak’. Mijn eerste daad: een onderzoek naar een pensioenregister (www.mijnpensioenoverzicht.nl) in Nederland. In de zaaltjes waar ik voor het eerst voor bestuurders van de grote pensioenfondsen van Nederland – uiteraard in een veel te fout pak met dito stropdas – onze bevindingen mocht presenteren, werd het pensioenregister nog met weinig enthousiasme ontvangen. Men zag veel ICT-beren op de weg. Ook waren er allerlei andere bezwaren: privacy, verschillende belangen pensioenfondsen en verzekeraars, uniformering van gegevens et cetera. Hoe het pensioenregister in Nederland uiteindelijk toch in de Pensioenwet en op uw scherm (www.mijnpensioenoverzicht.nl) is beland, leest u in mijn artikel in dit verslag van een pensioenlezing op de Universiteit van Tilburg. Veel van onze aanbevelingen zijn overgenomen, maar af is het pensioenregister allerminst. In mijn eerdere blog over een pensioendashboard – de nieuwste pensioengadget op het gebied van pensioencommunicatie – leest u meer over mijn wensen. En waarom is het pensioenregister eigenlijk niet actief op social media?

In 2008 schreef ik dat het ambitieniveau van de Stichting Pensioenregister realistisch was, maar nog niet vooruitstrevend genoeg. Landen als Denemarken en Zweden waren al veel verder met het verstrekken van geïntegreerde persoonlijke pensioeninformatie via het internet. Scenariodoorrekeningen – eerder of later uittreden – behoorden al lang tot de mogelijkheden. Ook privé aanvullingen (zeg maar de Nederlandse lijfrenten: pensioenschijf 3) zaten er in. Nederland had op de schouders van onze Scandinavische buren moeten gaan staan om de ambitie te bepalen. Maar het is nog niet te laat om te leren van elkaar.

Uit betrouwbare bron heb ik namelijk vernomen dat een consortium met daarin Nederlandse, Deense en Finse pensioenuitvoerders gaat onderzoeken hoe alle Europeanen online inzicht kunnen krijgen in hun opgebouwde pensioen. Ik had eigenlijk verwacht dat de Europese Commissie (als opdrachtgever) dit vandaag op de Dag van Europa bekend zou maken, maar heb nog niets kunnen vinden. U moet het dus doen met mijn gerucht, nog even zonder namen en rugnummers. Neemt niet weg dat dit – als het waar zou zijn natuurlijk – prachtig nieuws is voor de Europese pensioenconsument. En voor de Nederlandse! Want ik verwacht dat betreffende Nederlandse pensioenuitvoerders naast extra oog voor het Deense pensioenregister, zich ook meer zullen gaan verdiepen in het Deense stelsel en de (lage kosten van) pensioenuitvoering van de Scandinavische collega’s. Wie weet wat voor moois daar uit komt. Het Europese pensioenregister als initiator van meer (Europees) ondernemerschap op pensioengebied: bij consument en uitvoerder? Ik hoop het van harte.

Michael Visser

NB. Maandag 14 mei 2013 bevestigd door het consortium van APG, PGGM, MN, Syntrus Achmea het Deense PKA en Finse ETK: http://www.syntrusachmea.nl/Nieuws_en_media/Persberichten/Onderzoek-naar-Europese-variant-van-Pensioenregister.aspx en http://www.telegraaf.nl/dft/nieuws_dft/21560024/___Onderzoek_naar_Europees_Pensioenregister___.html

Update (oktober 2015): het afscheid van Prof. Gerry Dietvorst leek me een mooi moment om het (Europese) pensioenregister en wat gedachten uit al die jaren (en dit blog) aan het papier toe te vertrouwen. Hier vindt u mijn bijdrage aan het Liber Amicorum ‘Ondernemend met pensioen. Dietvorstbundel’ van Kluwer (oktober 2015): Verbreding van de digitale pensioensnelweg

 

Share