Bye bye… levensloopregeling

Het regeerakkoord VVD-PvdA ‘Bruggen slaan’ bevat zo veel nieuws, dat het moeilijk kiezen is om binnen de Pensioenschijf van Vijf filosofie ergens specifiek aandacht voor te vragen. In mijn vorige blog recenseerde ik de Nibud Pensioenschijf tool. Zeker een keer zelf uitproberen, zou ik zeggen. Ik schreef in mijn blog ook: ‘het werknemerspensioen wordt straks (nog) minder zeker en zeker minder’. Dat is geen bangmakerij, maar gewoon de waarheid. Zo komen de (belegging)risico’s van pensioen meer en meer bij de deelnemer te liggen, is het korten op het pensioen bij een aantal pensioenfondsen onvermijdelijk en wordt de maximale toekomstige pensioenopbouw via belastingmaatregelen beperkt. Dat laatste noemt men in vakjargon een aanpassing in het Witteveenkader. Nu mag u in een middelloonregeling nog maximaal 2,25% per jaar pensioen opbouwen (in veel pensioenregelingen bouwt men overigens niet maximaal op!). De Lenteakkoord coalitie beperkte dit maximum al naar 2,15%. Het spoedig aantredende kabinet Rutte-Asscher doet er nog een schepje bovenop en gaat naar maximaal 1,75%. Let wel: met een richtleeftijd op 67 jaar (nu nog 65 jaar). Dat worden interessante onderhandelingen tussen werkgevers en werknemers. Ik ben benieuwd waar de lastenverlichting door de versobering in pensioenopbouw terecht gaat komen. Om de pak hem beet 55 plussers een beetje gerust te stellen: het gaat om een versobering van toekomstige pensioenopbouw vanaf 2013/2014. Afhankelijk van uw leeftijd en moment van pensionering wordt u dus nauwelijks (misschien zelfs niet) geraakt door de aanpassingen in het Witteveenkader. Een tip voor wat het waard is: houdt wel alvast een beetje rekening met meer belastingheffing over uw totale oudedagsinkomen. Wijziging van de tariefschijven van de inkomstenbelasting (o.a. verlenging van 3e schijf, aangekondigd in ‘Bruggen slaan’) en druk op de zogenoemde fiscalisering van de AOW (zoals ook de Commissie van Dijkhuizen bepleit) geven daar naar mijn idee aanleiding toe.

Maar over die pensioenversoberingen wilde ik het helemaal niet hebben. Ik wilde juist aandacht voor de (overgangsregeling) levensloopregeling. Daar staat niets over in het regeerakkoord, maar dat deze regeling geen lang leven meer is beschoren, staat voor mij als een paal boven het wassende water. Zo is er gisteren een Kamerbrief van staatssecretaris De Krom van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verschenen. Leest u deze in combinatie met het advies van staatssecretaris Weekers van Financiën in de Nota naar aanleiding van het Verslag van het Belastingplan 2013 (p. 4-5) en oordeelt u zelf. “Ook de administratieve lasten voor het overgangsrecht levensloopregeling worden voor een steeds kleiner wordende groep deelnemers in stand gehouden. Begrenzing in de tijd is derhalve sterk aan te raden en kan bereikt worden door afschaffing van het overgangsrecht met ingang van een bepaalde datum.”

U wilt misschien nog weten wat het afschaffen van de overgangsregeling levensloop de schatkist direct zou kunnen ‘opleveren’? In 2011 was de inleg volgens CBS statistieken zo’n 800 miljoen. Die inleg zal naar verwachting wat afnemen nu er geen nieuwe deelnemers meer bijkomen en de groep spaarders met minder dan 3000 euro ook niet meer kan inleggen. Een globale eigen schatting: afschaffen ca.250-350 miljoen per jaar (600 miljoen inleg x gem. 42% aftrek + meer Box 3 heffing; iets voorzichtiger dan de gepresenteerde dekking voor het vitaliteitssparen in het deelakkoord begroting 2013, vermoed ik)

Bent u werkgever en heeft u nog levenslopers in huis? Let dan op mogelijke extra premielasten werknemersverzekeringen. Ook dat staat niet in het regeerakkoord, maar is al veel eerder voor u geregeld. Per 1 januari 2013 treedt namelijk de Wet uniformering loonbegrip (WUL) in werking. Daarin is bepaald dat voor de levensloopregeling ook de omkeerregel toegepast moet gaan worden voor de premies werknemersverzekeringen (tegenwoordig alleen nog verschuldigd door de werkgever). Die premies zijn nu bij de inleg verschuldigd, voor zover ze nog niet tot het maximum premieloon (2013: €50.853) zijn afgedragen. Met ultimo 2011 ruim 4,1 miljard in de levenslooppot kan de overheid nog rekenen op een prettig extra bedrag aan premies werknemersverzekeringen. Meer weten? Lees mijn artikel in Pensioen Magazine december 2009 ‘de levensloopregeling in fiscaal pakket 2010: kleine wijzigingen met grote gevolgen’ (pag. 25-26). Of mijn niet-gepubliceerde artikel voor Elsevier Salaris Magazine 2012, dat ik met dank aan de stille dood van het vitaliteitssparen weer mocht herschrijven voor de warme decembereditie.

(toevoeging 2 november 2012) Let op: zoals ook in de nieuwsbrief Loonheffingen 2013 van de Belastingdienst terecht is opgemerkt, worden opnames uit levensloop door werknemers die op 1 januari 2013 61 jaar of ouder zijn gekwalificeerd als loon uit vroegere dienstbetrekking. Hier betaalt u als werkgever dus geen premies werknemersverzekeringen meer over. (Extra) stimulans om het te (laten) gebruiken als vroegpensioen?

We zullen zien of de bijwerkingen van de levensloopregeling nog onderdeel gaan vormen van het wetgevingsoverleg Belastingplan 2013. Bye bye.

Michael Visser

(naschrift 22 november) gewijzigd Amendement levensloop (SGP, VVD, PvdaA) Belastingplan 2013 door Tweede Kamer aangenomen: voor meer info over de winnaars van deze regeling, lees mijn vervolgblog

Share