Pensioen Politici Prehistorisch

Vorig jaar september schreef ik er al over, maar nu de verkiezingen op 12 september  in aantocht zijn kan een reprise niet uitblijven natuurlijk. Ik vind het onbegrijpelijk dat politici voorstellen doen om het burgerpensioen ingrijpend te renoveren (waar overigens alle aanleiding en noodzaak toe is) maar het eigen prehistorische politieke pensioen maar in stand laten. Blijkbaar neemt men de risico’s voor zichzelf en de maatschappij op de koop toe.

Het pensioen van onder andere Ministers, Kamerleden en wethouders zit namelijk anders in elkaar dan dat van hun kiezers. Het politieke pensioen is in een aparte wet geregeld. De zogenoemde Appa-pensioenaanspraken zijn inhoudelijk afgestemd op die van de overheidswerknemers die zijn aangesloten bij het ABP. Belangrijk verschil is dat anders dan bij het ABP geen fondsvorming plaatsvindt. De Appa-pensioenen zijn begrotingsgefinancierd. De financiering van de uit te betalen pensioenen en waardeoverdrachten geschiedt vaak rechtstreeks vanuit de begroting van de desbetreffende overheidsorganisatie. Overal in het land zijn bij provincies en gemeenten dan ook voorzieningen op de begrotingen te vinden voor hun (oud)bestuurders. Er is echter geen wettelijke verplichting om kapitaal te reserveren gedurende de tijd dat het politieke pensioen wordt opgebouwd. Het is een keuze om het pensioen extern (bij een pensioenverzekeraar) af te storten of het in eigen beheer te houden. Dat laatste lijkt me behoorlijk risicovol. Zeker omdat het nog een pensioenregeling betreft op basis van een eindloonsysteem (in dit geval op basis van het maximale opbouwpercentage van 2% per jaar). En misschien wist u het niet, maar ook (oud)bestuurders gaan binnenkort en masse met (deeltijd)pensioen. Pay-day dus!

Ik heb geen tijd om een belrondje te doen, maar ben zeer benieuwd hoe Rijk, Provincies en Gemeenten hun pensioenzaakjes hebben geregeld. Gelukkig is het verkiezingstijd en zijn er vast journalisten te vinden die eens iets met het onderwerp pensioen zouden willen doen. Dat schijnt tegenwoordig een hot issue te zijn.

Update 2 november: in mijn artikel in Pensioen Magazine november 2012 leest u de stand van zaken en mijn uitgebreidere visie op het politieke pensioen in Nederland. Benieuwd welke politici de brug naar een modern pensioen durven te slaan.

Michael Visser

Share