Waarom politici vandaag vooral ook naar eigen pensioen moeten kijken

Een drukke pensioendag vandaag in de Kamer. Om 11 uur debatteert Minister Kamp met de Kamer over het Pensioenakkoord dat alle burgers van Nederland direct raakt, maar politici zelf waarschijnlijk pas 10 jaar later. Ik vertel u zo waarom. Helaas gaat de vanmiddag geplande hoorzitting Pensioenakkoord niet door. Dat is jammer, want bijna alle hoofdrolspelers in het pensioenveld zouden daar kleur bekennen. Wel zo fijn om in een dag overzicht en inzicht te krijgen. Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt (CDA) geeft via Twitter als reden voor het opschorten van de hoorzitting Pensioenakkoord op 15 september dat ‘het lastig is om een debat en hoorzitting tegelijk te houden’. Eens. Of het pensioendebat staat dus voor de hele dag op de rol of er komt misschien een ingelast debat over de euro en Griekenland. Wie weet. Ik raad de vertegenwoordigers van pensioenuitvoerders (hun koepels) en vakbonden die 15 september zouden spreken aan toch bij de heer Omtzigt maar een onkostenformulier in te dienen. Dan kan men deze indirecte uitvoeringskosten straks makkelijker verantwoorden als deze zichtbaar moeten worden gemaakt aan de pensioendeelnemer. Maar ik dwaal af.

Ik zie dat de Kamer plenair om 16.15 uur nog wel even tijd maakt voor de eigen pensioenregeling, geregeld via de Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers (APPA). Het gaat onder andere om wat verbeteringen van de nabestaandendekking voor gewezen deelnemers en het zichtbaar maken van de pensioenaanspraken van politici in het pensioenregister (www. mijnpensioenoverzicht.nl, even buiten gebruik ivm Diginotar affaire). Op die manier weet Kamerlid Ulenbelt (SP) straks ook of hij op 65-jarige leeftijd kan stoppen. Overzicht is immers de basis voor inzicht.

Allemaal terechte detailzaken om te bespreken, geachte Kamer, maar zou u niet eerst uw eigen pensioenregeling ten principale willen moderniseren en ter discussie moeten stellen. Bij het pensioenakkoord debatteert u immers over de toekomstbestendigheid van pensioenregelingen van burgers die u vertegenwoordigt. U neemt zelf echter deel aan een prehistorische pensioenvoorziening. De Commissie Dijkstal bestempelde het in 2006 al als ‘niet meer bij de tijd’. Onder andere de inhoud, de (financiële) waarborgen en de solidariteit worden ter discussie gesteld. Als mijn informatie juist is, heeft u van verschillende kabinetten nog steeds geen kabinetsstandpunt gehad over de adviezen van de Commissie Dijkstal over de modernisering van politieke pensioenen. Recent nog via het jaarverslag 2010 van het Ministerie van BZK: “Het opstellen van het kabinetsstandpunt naar aanleiding van de adviezen van de commissie Dijkstal over fondsvorming en modernisering politieke pensioenen is vanwege de te lage dekkingsgraad bij het ABP vooralsnog aangehouden.” Als we op de beurzen en rente moeten wachten, geachte Kamer, hebben wij straks zachte pensioenrechten, maar u – voor wat het waard is – een begrotingsgefinancierd eindloonsysteem. En dan maar hopen dat we nog genoeg geld in de staatskas hebben…

Kortom: kies deze keer vooral ook voor uzelf en ga voor een APPA 2.0. Practise what you preach en leer van de Belgen!

Michael Visser

Share